Aktuālā informācija:

Jaunajam darbiniekam, aģentam (AFP/AJP) kā arī pieaistes aģentiem, uzsākot sadarbību ir jāapgūst 3 mācību kursi un jānokārto katrā no tiem tests:

  1. Vispārējais kurss apdrošināšanas izplatīšanā;
  2. BTA personu datu aizsardzība un informācijas drošība;
  3. Piedāvājamo apdrošināšanas veidu apdrošināšanas noteikumu kurss;

Atkārtoti šie kursi jaapgūst 1 reizi gadā, saņemot uzaicinājumu no BTA kontaktpersonas.

Šie kursi ir izveidoti pamatojoties uz BTA Apdrošināšanas izplatīšanas apmācību noteikumiem, kuri veidoti balstoties uz Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma, 23. pantu par Apmācību.

___________________________________________________________

Lai skatītos aktuālās tiešsaistes lekcijas spied šeit!

___________________________________________________________

Loģiskās domāšanas tests kandidātiem, spied šeit!